Kwaliteit

De corporatie en kwaliteit

Sint Antonius van Padua werkt aan kwaliteit

Om onze huurders en woningzoekenden beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij eind 2009 lid geworden van Kwaliteitszorg Woningcorporaties Huursector (KWH). Deze instantie begeleidt en stimuleert corporaties in het werken aan kwaliteit. Het bewijs van de geleverde kwaliteit wordt vertaald in een kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties, het KWH-huurlabel.
 

KWH-huurlabel

Het KWH verricht onderzoek naar telefonische bereikbaarheid, het bezoeken van de corporatie, het zoeken naar woningen, het betrekken van woningen, het betalen van de huur, het uitvoeren van reparaties, het onderhouden van het woningbezit, het afhandelen van klachten, het veranderen van de woning en het verlaten van de huurwoning. In het eerste jaar 2010, werd op alle bovengenoemde onderdelen een meting verricht. Het meten gebeurt door middel van onderzoek bij Sint Antonius van Padua en door enquêtes die naar onze huurders worden gestuurd met de vraag hoe de dienstverlening wordt ervaren. Als op alle onderdelen aan de normen van het KWH wordt voldaan, wordt het KWH-huurlabel toegekend. Met dit huurlabel bent u gegarandeerd van een bepaald kwaliteitsniveau bij Sint Antonius van Padua. Wij zijn erin geslaagd het huurlabel in één keer te behalen.
 

Jaarlijkse metingen

Het behalen van het KWH-huurlabel is een goede start om verder te gaan met verbeteringen aan onze kwaliteit van dienstverlening. De uitkomst van de metingen vertelt ons wat er goed gaat, maar ook wat nog beter kan. Hieraan wordt continu door ons gewerkt. Jaarlijks neemt het KWH nieuwe metingen af. Als voor de onderdelen een voldoende wordt behaald, dan wordt het KWH-huurlabel weer met een jaar verlengd.
 

Resultaat meting 2016

 
       
Onderdeel Norm AvP Resultaat 2016 Resultaat 2015
Klantcontact 8,0 8,1 8,3
Klachten behandelen 7,0 6,9 6,9
Woning zoeken 8,0 7,6 7,9
Woning betrekken 8,0 7,9 8,0
Reparaties 8,0 8,0 8,4
Onderhoud 8,0 8,2 7,5
Woning verlaten 8,0 7,7 8,7
Gemiddeld 7,86 7,79 7,96
 

Meer informatie

Meer informatie over het KWH-huurlabel vindt u op de site www.ikwilzorgelooshuren.nl.


Als u tips of opmerkingen heeft over onze kwaliteit, dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons meldt. Het e-mail adres is info@ws-padua.nl. Het telefonisch of mondeling doorgeven kan uiteraard ook.