Nieuwbouwprojecten

Maandagsewetering

Voortgang
De verwachting was dat de woningen eind 2017 zouden worden opgeleverd. Helaas is dit door diverse omstandigheden niet gelukt. We gaan er nu van uit dat de woningen medio maart worden opgeleverd aan de bewoners. Op 9 december is de kijkdag gehouden voor de toekomstige bewoners. De bijeenkomst was druk bezocht waarbij ook bijvoorbeeld de ruimtes ingemeten konden worden voor de vloerbedekking, wandafwerking en raambekleding.
Inrichting openbaar gebied
Onlangs zijn de hoofdleidingen van de nutsbedrijven aangebracht en vervolgens de huisaansluitingen. De woningen kunnen, als de installatie gereed is, in de komende periode verwarmd worden waardoor het mogelijk is om met de afwerking zoals schilder -en spuitwerk van de plafonds in deze koude periode door te gaan. De gemeente Noordwijkerhout zal vervolgens de openbare bestrating rond de gebouwen geheel vernieuwen. Ook het speelterrein en de groenvoorzieningen worden aangepakt. Afhankelijk van de weersomstandigheden streeft de gemeente ernaar om voor de oplevering de bestrating aan de entreezijde van de woningen gereed te hebben. Lukt dat niet dan wordt er tijdelijke bestrating aangebracht.
Oplevering
De oplevering van de woningen staat nu gepland voor maart 2017. Aansluitend zullen de sleutels van de woningen aan de huurders overgedragen worden.
In het voorjaar als ook de woonomgeving gereed is besteden wij, met een feestelijk tintje, aandacht aan het gereed komen van dit project.Puyckendam opgeleverd

Puyckendam gereed
Op 11 mei is officieel een einde gekomen aan de ontwikkeling van het plan Puyckendam.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de zaal van het Ontmoetingscentrum Puyckendam, onderdeel van het complex. Er waren veel bewoners, de aannemer en onderaannemers, het personeel en RvC van Antonius van Padua en andere belangstellende aanwezig.

Een aantal sprekers waaronder de heren, A. Verkade, directeur bestuurder van AvP, de heer A. de Jong voormalig voorzitter Raad van Commissarissen van AvP, de heer H. de Jong wethouder Gemeente Noordwijkerhout en tenslotte de heer H. Aantjes directeur De Vries en Verburg, voerden het woord.

De laatste steen met inscriptie van de scheidende voorzitter van de RvC en directeur bestuurder werd door beide heren vakkundig geplaatst in een van de gevels van gebouw Puyckendam (zie foto).

Bij een lekker zonnetje werd er nog lang nagepraat op het terras aan de pas aangelegde binnentuin.

Het Zilt - De Zilk

Op de locatie Zoutdepot aan de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen wordt door Van Rhijn Bouw BV een nieuw project ontwikkeld.
Het plan bestaat uit 130 wooneenheden waaronder 58 appartementen, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 60 eengezinswoningen. Van de appartementen worden er 20 voor Sint Antonius van Padua gebouwd. Naast de woningen komt er nog een supermarkt en een H.O.E.D. Klik hier voor een impressie van het plan.

De ruimtelijke procedures voor het vaststellen van het uitwerkingsplan en bestemmingsplan moeten nog plaatsvinden. Het beeldkwaliteitsplan is inmiddels vastgesteld. Het wijkje krijgt een dorps karakter passend bij de huidige bebouwing. De appartementen voor Antonius van Padua worden BENG woningen ( Bijna Energie Neutraal Gebouw) met een zeer hoge duurzaamheidseis.
De realisatie zal, zoals het er nu naar uit ziet, vanaf medio 2019 gaan plaatsvinden.

Oud-Munnekeweij

Op de locatie van het voormalige zorgcentrum Oud-Munnekeweij en het omliggend terrein aan de Schippersvaartweg wordt in samenwerking tussen de gemeente Noordwijkerhout en de Sint Antonius van Padua een plan ontwikkeld voor de bouw van 45 sociale huurwoningen. Het gaat om 21 stuks appartementen en 24 stuks kleine grondgebonden woningen. Klik hier voor een impressie van het plan.

Voor het plan dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Het beeldkwaliteitsplan, de leidraad voor het ontwerp van zowel de woningen als de woonomgeving, en het bestemmingsplan zijn afgelopen september vastgesteld door de gemeenteraad. Binnenkort wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd.

De woningen zullen in samenwerking tussen Sint Antonius van Padua en een nog te selecteren bouwbedrijf verder ontwikkeld en gerealiseerd worden. Het worden zogenaamde BENG woningen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) met een zeer hoge duurzaamheidseis.

De realisatie zal zoals het er nu naar uit ziet vanaf medio 2018 gaan plaatsvinden.