Woningstichting Sint Antonius van Padua biedt vrije sector woningen aan voor middeninkomens


Per 1 januari 2018 maakt Woningstichting Sint Antonius van Padua van de mogelijkheid gebruik om ca. 400 woningen onder te brengen in het zogenaamde niet-Daeb segment (vrije sector). Dit betekent dat deze woningen verhuurd mogen worden met een huurprijs die hoger is dan de sociale huurprijsgrens van € 710,68. Woningstichting Sint Antonius van Padua gaat deze woningen aanbieden aan mensen met een middeninkomen van € 36.798 tot € 46.100 (onder voorbehoud van wijzigingen) voor een huurprijs tussen € 711 - € 850. Hier vindt u de lijst met de aangewezen woningen.

De verwachting is dat Woningstichting Sint Antonius van Padua ongeveer twintig woningen per jaar kan aanbieden. De woningen worden aangeboden via Woningnet Holland Rijnland bij de vrije sectorwoningen, maar het is niet nodig om ingeschreven te staan bij Woningnet Holland Rijnland.

Voorrang voor doorstromers
Huurders die doorstromen vanuit een sociale huurwoning van Woningstichting Sint Antonius van Padua krijgen voorrang bij de toewijzing van een vrije sector woning. De volgorde wordt verder bepaald door het moment van reageren op Woningnet.