Padua en HBNZ tekenen Samenwerkingsmanifest


Op 17 juni ondertekenden Merlien Welzijn en Sjaak Geerlings een samenwerkingsmanifest.Hier leest u meer over dit onderwerp. 
Padua is altijd op zoek naar geschikte bouwlocaties
Het zal niet bij iedereen bekend zijn maar Woningstichting Sint Antonius van Padua is voortdurend op zoek naar locaties die geschikt zijn voor het bouwen van sociale huurwoningen. De reden is duidelijk. De vraag naar sociale huurwoningen is nog altijd veel groter dan het aanbod en Padua blijft haar verantwoordelijkheid nemen om die onbalans te herstellen. Verder lezen

Padua teleurgesteld over berichtgeving Deltaplan woningbouw
Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft de gemeenteraad schriftelijk laten weten teleurgesteld te zijn over de inhoud van de brief waarmee het college van burgemeester en wethouders de raad heeft geïnformeerd over het Deltaplan woningbouw. Padua merkt op het onbegrijpelijk te vinden dat in de berichtgeving weinig tot niets concreets te lezen is over de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Verder lezen